Vergoeding

Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed en is opgenomen in het basispakket.

U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijsbrief  verstrekken.

Logopedie is ook direct toegankelijk. Een verwijsbrief van uw huisarts is daarbij niet meer nodig. Helaas geldt dit niet voor alle zorgverzekeraars.