Taal

Wanneer een jong kind in spraak en taal achterblijft t.a.v. zijn leeftijdgenootjes spreekt men van een vertraagde spraak- taalontwikkeling. Hierbij kunt u denken aan onvolledige, grammaticaal in-correcte zinnen. Hierdoor is uw kind moeilijk te volgen en begrijpt niet iedereen de boodschap die het kind wil overbrengen, wat verdere gevolgen kan hebben voor de sociale ontwikkeling.

Wanneer er sprake is van een vertraagde spraak- taalontwikkeling kan er een samenhang zijn met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand.

Ook wanneer het kind nog weinig of niet spreekt kan de logopediste u helpen.
U wordt hierin als ouders/ verzorger(s) begeleidt in het samenspel/ praten met uw kind.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.