Spraak

Communicatie is ontzettend belangrijk!
Om een boodschap over te kunnen brengen en onze wensen/ behoeften te kunnen uiten gebruiken we zinnen, woorden, lettergrepen en letters. Daarbij is het heel belangrijk dat we deze correct uitspreken.

Indien bepaalde klanken worden weggelaten of worden vervangen kan de boodschap niet duidelijk overkomen waardoor woorden een hele andere betekenis kunnen krijgen.

Spraakproblemen:

Het verkeerd of niet correct kunnen vormen van klanken/ woorden/ zinnen kunnen sociale problemen met zich mee brengen. Aarzel dan ook niet om vroegtijdig contact te zoeken en een afspraak te maken. Kinderen kunnen vanaf ongeveer 2jr al logopedische behandeling krijgen.

Om alle klanken goed uit te kunnen spreken moet het gehoor voldoende zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

* zie hoofdstuk slikken.