Mondgewoonten - OMFT

Tijdens het eten en drinken zijn vele spieren betrokken. Indien deze spieren niet goed samenwerken of hun werk niet kunnen doen ontstaan er problemen.
Hierbij kunt u denken aan het slikproces; afhappen, kauwen en slikken.
Maar ook bij het praten moeten deze spieren correct samenwerken.

Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) is een therapie gericht op het versterken van de betrokken spieren en het correct aanleren van de juiste slikbeweging.
Deze therapie wordt vaak ondersteunend aangeraden bij een orthodontische behandeling (beugel). Tijdens/ na eventuele orthodontie kan logopedie een waardevolle bijdrage leveren aan het behouden van een mooi en goed functionerend gebit.


 

Vroegtijdig signaleren van een afwijkend slikproces is dan ook belangrijk voor de vorming van een mooi en goed functionerend gebit. Duim-, vinger-, of speenzuigen kunnen o.a. de oorzaak zijn van deze afwijkende mondgewoonten.

Afwijkende mondgewoonten:

De behandeling is gericht op het verbeteren/ versterken en het correct aanleren van de mondgewoonten, t.a.v. het slikken en de spraak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.