Gehoor

Een goed gehoor is erg belangrijk bij communicatie.
Wanneer er sprake is van slechthorendheid of gehoorproblemen kan dit verschillende oorzaken hebben. Het vroeg signaleren van gehoorproblematiek bij kinderen is belangrijk, zodat de spraak-taalontwikkeling minimaal verstoord zal worden. De behandeling zal dan ook gericht zijn op de mogelijkheden, zoals liplezen en het trainen hiervan.

Slechthorendheid/ doofheid welke op latere leeftijd is ontstaan, is een groot verschil met aangeboren doofheid of doofheid op jonge leeftijd. Bij deze groep is de volledige spraak-taal ontwikkeling reeds voltooid.

De KNO arts speelt hierbij ook een belangrijke rol en soms volgt er onderzoek in een audiologisch centrum om de situatie/ mogelijkheden duidelijk te krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.